Coördinator informatie decentrale overheden SDG

Digitaal Ondernemersplein (DOP) is op zoek naar een Coördinator informatie decentrale overheden SDG. Digitaal Ondernemersplein is onderdeel van de afdeling Online van KVK en een uniek samenwerkingsverband van overheidsorganisaties. Om het leven van ondernemers zo makkelijk mogelijk te maken kunnen ze terecht op Ondernemersplein.kvk.nl en op Business.gov.nl (buitenlandse ondernemers) voor de relevante en gebundelde informatie van de (semi)overheid. Ook bieden we content aan partnerwebsites via onze open data API. Zo krijgen ondernemers antwoord op vragen over o.a. personeel, export, starten, wetten, regels en financiering.

Eén digitale toegangspoort voor EU-burgers, ongeacht in welk land je bent: dat is Single Digital Gateway (SDG), een verordening vanuit de EU.

De SDG  onderscheidt 3 soorten content: algemene informatie over producten en diensten van de (decentrale) overheid, de procedures die een inwoner van de EU moet volgen om een product of dienst te verkrijgen en informatie over diensten die burgers en ondernemers hierbij kunnen ondersteunen. Om dit te verwezenlijken is een grote rol weggelegd voor twee nationale portalen: rijksoverheid.nl/government.nl én ondernemersplein.kvk.nl/business.gov.nl. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft KVK gevraagd invulling te geven aan de Europese SDG Verordening met een aantal aspecten, waaronder het maken van een plan van aanpak voor decentrale overheidsinformatie (primair verantwoordelijk zijn gemeenten, waterschappen en provincies) en het voorbereiden van de koppeling met DOP. Zo gaat onder andere Engelstalige informatie van decentrale overheden centraal ontsloten worden op de nationale portalen. De Coördinator informatie decentrale overheden SDG richt zich op het DOP deel van de decentrale overheidsinformatie van de SDG.
Als Coördinator informatie decentrale overheden SDG ben je vanuit DOP verantwoordelijk voor de resultaten ten aanzien van het KVK/DOP deel voor de informatie decentrale overheden (deadline 11 december 2022). Er is onlangs besloten een scenario verder uit te werken waarin deze Engelstalig volledig centraal wordt ontsloten. Hiertoe moet de klantreis in kaart worden gebracht en een implementatieplan gemaakt samen met o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO) en Unie van Waterschappen (UvW). Bij genoemde zaken en de implementatie zal ook samengewerkt moeten worden met Rijksoverheid.nl, Logius, RVO (Antwoord voor Bedrijven), ICTU en KVK intern. Het is technische en politiek complexe materie, waarbij meerdere partijen goed met elkaar moeten samenwerken.
 
Concreet zullen je werkzaamheden onder andere bestaan uit:
- Deelname aan de werk- en projectgroepen en input leveren aan rapportages.
- Inbrengen expertise bij (voorbereiding) technische aansluiting naar Europees portaal Your Europe samen met development team DOP.
- Inbrengen expertise bij (voorbereiding) verzamelen en ontsluiten gebruikersstatistieken en promotie samen met SDG data & marketing specialist.
- (Content)coördinatie generieke teksten voor ondernemersproducten decentrale overheden, zowel in de Nederlandse als de Engelse taal samen met de content coördinator SDG.
- Het bewaken van het redactiemodel
- Inbrengen expertise bij opbouwen taxonomie en (gebruik) generieke product namen.
- Bijdrage leveren aan implementatieplan (primair verantwoordelijk VNG)
- Coördinatie bouw van website blokken op Business.gov.nl (samen met development team DOP). Ontsluiting van API's naar Business.gov.nl vereist de realisatie van interface/koppeling.
- Coördinatie/afstemming over de implementatie SDG met alle betrokken partijen.

Kortom: jij zorgt dat het KVK/DOP deel m.b.t. de informatie decentrale overheden van de SDG tot in de puntjes is geregeld. Hierbij werk je enerzijds samen met het projectteam SDG (content coördinator, projectleider, data & marketing specialist en full-stack developer) en anderzijds werk je nauw samen met Dienst Publiek en Communicatie (DPC), RVO en andere stakeholders. Binnen het projectteam rapporteer je aan de Projectleider. Je neemt plaats in diverse project- en werkgroepen binnen het SDG speelveld en weet de juiste mensen te mobiliseren. Je bent erg zelfstandig, pro-actief maar ook een goede teamplayer.

Als Coördinator informatie decentrale overheden SDG bij Digitaal Ondernemersplein heb je een scherp inzicht in processen en voortgang. Je weet knelpunten snel op te lossen en zorgt er samen met de verschillende agile teams voor dat deadlines en doelstellingen gehaald worden. Je hebt gevoel voor het stellen van prioriteiten en bent resultaatgericht. Daarbij houdt je de eisen van de Verordening scherp voor ogen, zonder de belangen van de betrokken organisaties uit het oog te verliezen. Je weet in een complexe omgeving waardevolle oplossingen voor ondernemers te realiseren. Jij houdt ervan om het gesprek aan te gaan met collega’s en hen te challengen op resultaten en mogelijkheden. Met als doel om meer toegevoegde waarde te kunnen leveren aan ondernemers d.m.v. de SDG. Jij bent iemand die alles overziet en levert op het juiste moment. Herken jij jezelf hierin? Dan is dit de opdracht voor jou! Deze uitvraag betreft een nadere uitvraag vanuit de DAS inhuur KVK voor een Coördinator informatie decentrale overheden SDG t.b.v. KVK. Duur: geschat 1 jaar. Uren per week: max. 32 uur. Locatie: Rotterdam (vanaf 2021 Utrecht)

Functie-omschrijving

Communiceren
Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.

Creativiteit
Bekijkt situaties vanuit verschillende invalshoeken. Kan vaststaande interpretatiekaders loslaten, komt tot alternatieve, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën.

Kwaliteitsgericht
Hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk.

Deskundigheid
Het ontwikkelen van eigen kennis over het vakgebied en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.

Overzicht
Overziet de delen en het geheel van ontwikkelingen, vraagstukken, gegevens, opdrachten en projecten en begrijpt hoe deze elementen met elkaar samenhangen. Kan dit inzicht op effectieve manier vertalen naar handelen.

De competenties worden tijdens het interview getoetst.
In het kort
  • Standplaats Rotterdam
  • Werkweek 32 uur
  • Referentie 456
  • Startdatum 14 september 2020
  • Einddatum 14 september 2021
  • Aantal FTE 0,8 FTE
  • Gepubliceerd 25 augustus 2020