IAM Engineer Autorisatiebeheerder

Binnen KVK is een programma gestart om security naar een nog hoger niveau te brengen. Daarbij zijn een twintigtal deelgebieden onderkend, welke in een projectvorm worden opgepakt. Om na oplevering te worden overgedragen aan reguliere beheerteam en/of het Security Operations Center.

Eén van deze projecten behelst het opschonen en inregelen van een nieuw security level op IAM en Active Directory. Wij zijn op zoek naar een kandidaat die weet hoe autorisatie beheer wordt uitgevoerd, de processen onderkend en kan verbeteren. Dit in combinatie met het schonen van overbodige toegangen en inrichten van een 3de niveau van rollenbeheer. Je hebt voldoende kennis voor het opnieuw inrichten van het IAM autorisatie beheer, leggen van verantwoordelijkheden en toekomst bestendig denken. Adviseert waar nodig en zorgt dat er verschillende toegangslagen worden aangebracht.

De IAM engineer autorisatie beheerder voert het autorisatie beheer uit voor alle KVK medewerkers, kijkt met een scherp oog naar de huidige processen en voert verbeteringen door. Het inrichten van een rollenmodel op het 3de niveau is doorlopend traject. Uiteraard zorgt de kandidaat ervoor dat het autorisatiebeheer op een hoger niveau wordt gebracht waarbij ook veel aandacht dient te worden besteed aan kennisoverdracht en -borging van het naar de diverse beheerders.

Wij zijn op zoek naar een ervaren IAM autorisatie beheerder welke mee denkt met en inricht van het bouwblok IAM autorisatiebeheer, waarbij "Security first" de hoeksteen van het handelen is. Een pragmatische beheerder, welke zowel de theoretische overview heeft alsmede zelf de meters kan maken op de werkvloer.

Functie-omschrijving

Kwaliteitsgerichtheid
Hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk.

Verantwoordelijkheid nemen

Heeft plichtbesef en voelt zich er verantwoordelijk voor dat het afgeleverde werk of een beslissing aan bepaalde eisen voldoet. Is aanspreekbaar op resultaten van afgesproken acties.

Analytisch vermogen
Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.

Communiceren
Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.

Samenwerken
Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.

De competenties worden tijdens het interview getoetst.
In het kort
  • Standplaats Utrecht
  • Werkweek 40 uur
  • Referentie 509
  • Startdatum 10 februari 2021
  • Einddatum 1 oktober 2021
  • Aantal FTE 1 FTE
  • Gepubliceerd 18 januari 2021