Juridisch Adviseur

KVK is op zoek naar een Juridisch Adviseur omtrent Privacy en Intellectueel eigendomsrecht. Onze samenleving vraagt enerzijds om openbaarheid van (overheids)informatie en anderzijds om de bescherming van privacy. Jouw werkzaamheden houden primair verband met hoe KVK omgaat met informatie en persoonsgegevens. Als juridisch adviseur ga je aan de slag met privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming/de nieuwe e-Privacy Verordening, de Handelsregisterwet en de Archiefwet. Als juridisch adviseur volg je actief de ontwikkelingen m.b.t. genoemde wetgeving. Je geeft advies en informatie aan management en collega’s over de toepassing van genoemde wetgeving. Je zorgt voor een tijdige en correcte afhandeling van verzoeken tot inzage van ondernemers. Je toetst de opzet en werking van genomen maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens door het (laten) uitvoeren van DPIA's. Je stimuleert actief het bewustzijn voor een integere omgang met gegevens en de consequenties van privacy wet- en regelgeving op de bedrijfsvoering. Daarnaast behandel je ook vraagstukken en geeft je advies op het gebied van intellectueel eigendomsrecht waaronder meldingen van inbreuk op de woord- en beeldmerken van KVK.


Je bent een proactieve jurist en in staat om zelfstandig en zorgvuldig te werken. Je bent flexibel, sterk in probleemanalyse en kunt omgaan met tijdsdruk. Je bent klant- en resultaatgericht en kun je snel schakelen. Vanzelfsprekend beschik je over competenties als analytisch vermogen en een goede schrijfvaardigheid. Met jouw kennis en ervaring lever je een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van KVK.

Daarnaast beschik je over:
• een afgeronde universitaire opleiding WO Rechten.
• diepgaande kennis van privacywetgeving waaronder de Algemene Verordening gegevensbescherming.
• certificeringen op het gebied van privacy (bijvoorbeeld CIPP/E en/of CIPM).
• ervaring in een vergelijkbare functie.
• kennis van het intellectueel eigendomsrecht waaronder merkenrecht.
• uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden.
• een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Functie-omschrijving

Analytisch vermogen
Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.

Deskundigheid
Het ontwikkelen van eigen kennis over het vakgebied en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.

Organisatiesensitiviteit
Heeft inzicht in en is alert op (in)formele verhoudingen, posities en belangentegenstellingen binnen en buiten (de) organisatie(s) en kan daar adequaat op inspelen.

Resultaatgericht
Werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren.

Plannen en organiseren
Vertaalt doelstellingen in concrete acties en activiteiten en organiseert middelen en werkzaamheden zodanig dat de gemaakte tijdsplanning wordt behaald.

De competenties worden tijdens het interview getoetst.
In het kort
  • Standplaats Utrecht
  • Werkweek 36 uur
  • Referentie 436
  • Startdatum 1 juli 2020
  • Einddatum 31 december 2020
  • Aantal FTE 0,9 FTE
  • Gepubliceerd 20 mei 2020