Lead Microsoft Active Directory Specialist

Binnen de Kamer van Koophandel is een programma gestart om security naar een nog hoger niveau te brengen. Daarbij zijn een twintigtal deelgebieden onderkend, welke in een projectvorm worden opgepakt. Om na oplevering te worden overgedragen aan reguliere beheerteam en/of het Security Operations Center.

Eén van deze projecten behelst het verder uitbouwen en borgen van de Active Directory binnen de Kamer van Koophandel. Wij zijn op zoek naar een kandidaat welke de brug slaat tussen de techniek en security. Een professional die aan beide kanten van de brug kennis, kunde, certificeringen en ervaring meeneemt. Een kandidaat welke veel affiniteit heeft met het inrichten/opzetten van de combinatie tussen IAM en Windows beheer (technisch/functioneel/security). Het doel hierachter is om de werkprocessen en taakverdelingen van deze teams en naar een hoger plan te brengen. De belangrijkste taak voor de kandidaat zal het opnieuw inrichten van de Microsoft Active Directory zijn waarmee er goed gekeken wordt naar verschillende verantwoordelijkheden en toekomst bestendigheid. Je hebt voldoende kennis voor het opnieuw inrichten van AD i.c.m. IAM, leggen van verantwoordelijkheden en toekomst bestendig denken. Adviseert waar nodig en zorgt dat er verschillende verdedigingslagen worden aangebracht.

De Lead Microsoft Active Directory specialist actualiseert het bestaande security model en neemt hierbij ook de nieuwe mogelijkheden van het Microsoft Azure platform mee in het ontwerp. Het security model dient inhoudelijk afgestemd te worden met en gedragen te worden door de diverse stakeholders, zoals het IAM team, de security architecten, het Windowsteam en het SOC. De kandidaat is aansluitend, als meewerkend voorman, verantwoordelijk voor de succesvolle implementatie van het security model binnen de Active Directory. En zorgt er daarmee voor dat de Microsoft Active Directory op een beheersbare manier wordt ingericht en schoningstrajecten worden opgestart voor alle ACL’s. Waarbij ook veel aandacht dient te worden besteed aan kennisoverdracht en -borging van het security model naar de diverse beheerders.

De kandidaat actualiseert het bestaande security model en neemt hierbij ook de nieuwe mogelijkheden van het Microsoft Azure platform mee in het ontwerp. De kandidaat stemt het geactualiseerde security model inhoudelijk af met de diverse stakeholders. Om vervolgens, op een Agile manier, zorg te dragen voor de succesvolle implementatie van het security model binnen de Active Directory (inclusief schoningstrajecten voor alle ACL’s). Verder zorgt ervoor dat de benodigde kennis overgedragen en geborgd wordt bij diverse KVK beheerders.

Functie-omschrijving

Kwaliteitsgerichtheid
Hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk.

Verantwoordelijkheid nemen

Heeft plichtbesef en voelt zich er verantwoordelijk voor dat het afgeleverde werk of een beslissing aan bepaalde eisen voldoet. Is aanspreekbaar op resultaten van afgesproken acties.

Analytisch vermogen
Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.

Communiceren
Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.

Samenwerken
Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.

De competenties worden tijdens het interview getoetst.
In het kort
  • Standplaats Utrecht
  • Werkweek 32 uur
  • Referentie 487
  • Startdatum 1 januari 2021
  • Einddatum 1 oktober 2021
  • Aantal FTE 1 FTE
  • Gepubliceerd 3 december 2020