Lead Netwerk Security Specialist

Binnen de Kamer van Koophandel is een programma gestart om security naar een nog hoger niveau te brengen. Daarbij zijn een twintigtal deelgebieden onderkend, welke in een projectvorm worden opgepakt. Om na oplevering te worden overgedragen aan reguliere beheerteam en/of het Security Operations Center.

Eén van deze projecten behelst het verder uitbouwen en borgen van de Microsoft Defender Suite binnen de Kamer van Koophandel. Wij zijn op zoek naar een kandidaat welke de brug slaat tussen de Microsoft Cloud en security. Een professional die aan beide kanten van de brug kennis, kunde, certificeringen en ervaring meeneemt.
Wij zijn op zoek naar een kandidaat welke de brug slaat tussen netwerk en security. Een professional die aan beide kanten van de brug kennis, kunde, certificeringen en ervaring meeneemt.

De Lead Netwerk Security specialist ontwerpt een netwerk security verbeterplan, waarin (nog meer) security use cases worden vertaald naar praktische netwerkimplementatie adviezen. Belangrijk onderdeel hiervan is het verder uitbouwen van de netwerkfiltering binnen het KVK netwerk. Het netwerk security verbeterplan dient inhoudelijk afgestemd te worden met en gedragen te worden door de diverse stakeholders, zoals de security architecten, het netwerkteam en het SOC. De kandidaat is aansluitend, als meewerkend voorman,  verantwoordelijk voor de succesvolle implementatie van het security verbeterplan.

De kandidaat actualiseert het bestaande netwerk security model en neemt hierbij ook de nieuwe mogelijkheden van het Cisco platform mee in het ontwerp. De kandidaat stemt het geactualiseerde netwerk security model inhoudelijk af met de diverse stakeholders. Om vervolgens, op een Agile manier, zorg te dragen voor de succesvolle implementatie van het netwerksecurity model. Verder zorgt ervoor dat de benodigde kennis overgedragen en geborgd wordt bij diverse KVK beheerders.

Functie-omschrijving

Kwaliteitsgerichtheid
Hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk.

Verantwoordelijkheid nemen

Heeft plichtbesef en voelt zich er verantwoordelijk voor dat het afgeleverde werk of een beslissing aan bepaalde eisen voldoet. Is aanspreekbaar op resultaten van afgesproken acties.

Analytisch vermogen
Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.

Communiceren
Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.

Samenwerken
Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.

De competenties worden tijdens het interview getoetst.
In het kort
  • Standplaats Utrecht
  • Werkweek 32 uur
  • Referentie 492
  • Startdatum 1 januari 2021
  • Einddatum 1 oktober 2021
  • Aantal FTE 1 FTE
  • Gepubliceerd 3 december 2020