Lead Security Awareness Specialist

Binnen de kamer van Koophandel wordt er veel aandacht besteed aan security awareness. Onder andere via een trainingsprogramma die door alle medewerkers doorlopen moet worden. Tevens wordt elke maand een presentatie gegeven over een specifiek onderwerp rond 'security'. We willen deze informatie versterken en verfijnen en voor de diverse teams meer toepasbaar maken.

Wij zijn op zoek naar een security awareness lead specialist welke kennis, kunde en veel praktische praktijkervaring meebrengt rondom het uitdragen van het nut en noodzaak van security. En die samen met de (gebruikers)teams, Informatiebeveiligings Coördinator (IBC-er) en de Security Officers (SO's) , zoekt naar mogelijkheden om security niet een verplicht nummer te laten zijn, maar een continue proces welke onderdeel is van de dagelijkse werkzaamheden.

De kandidaat ontwerpt een awareness verbeterplan waarmee richting wordt gegeven aan hoe security awareness binnen KVK naar een hoger niveau kan worden gebracht. Het awareness verbeterplan beschrijft hiervoor o.a. de doelen, KPI's, meetbare deliverables (inclusief PDCA-cylcus), doelgroepen, communicatiestrategie en fasering. De kandidaat zorgt, in samenwerking met de IBC-er, de SO's het Security Operations Center en de Communicatie afdeling, dat voor de inhoudelijke deliverables uit het awareness verbeterplan er voldoende content beschikbaar komt. En kan eveneens de diverse doelgroepen inspireren naar (nog) meer security awareness en de "Security First" cultuurverandering in te zetten.

De kandidaat heeft een brede achtergrond in informatiebeveiliging, awareness - en cultuurveranderingsprogramma's. En beschikt tevens over een brede ervaring aan de niet-IT kant van organisaties en spreekt zodoende de taal van non-ITer's. Dit vraagt uiteraard om goede (mondelinge en schriftelijke) communicatieve vaardigheden. Voor het opstellen van de planning en het uitvoeren daarvan is ervaring met het opzetten en aansturen van projecten een must.

Functie-omschrijving

Kwaliteitsgerichtheid
Hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk.

Verantwoordelijkheid nemen

Heeft plichtbesef en voelt zich er verantwoordelijk voor dat het afgeleverde werk of een beslissing aan bepaalde eisen voldoet. Is aanspreekbaar op resultaten van afgesproken acties.

Analytisch vermogen
Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.

Communiceren
Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.

Samenwerken
Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.

De competenties worden tijdens het interview getoetst.
In het kort
  • Standplaats Utrecht
  • Werkweek 32 uur
  • Referentie 490
  • Startdatum 1 januari 2021
  • Einddatum 1 oktober 2021
  • Aantal FTE 1 FTE
  • Gepubliceerd 3 december 2020