Manager HRM

Als Manager HRM geef je leiding aan de afdeling HRM en ben je de adviseur en vertrouwenspersoon van de Raad van Bestuur (RvB) over strategie en beleid op het terrein van mens en organisatie. Bij complexe vraagstukken ben je in staat het menselijk perspectief op een passende en gewetensvolle manier een plek te geven.

De verdergaande digitalisering en daarbij horende Agile werkwijze vraagt om vernieuwing in het denken over performance management, leiderschap en lerende organisatie. Vanuit je kennis en ervaring met het transformeren van organisaties naar een digitaal en high performance bedrijf ben je in staat richting en uitvoering te geven aan deze verandering samen met het management van de organisatie. Spreekt dit je aan? Help ons dan om het verschil te maken.

Jouw kracht
Als Manager HRM weet je vanuit de strategie van KVK en met een duidelijke visie op HRM richting en sturing te geven aan HRM beleid. Je krijgt energie van het verder brengen van de HRM organisatie. Hierbij beweeg je moeiteloos tussen operatie en strategie.
De Manager HRM fungeert als top adviseur voor de RvB wat betreft het HRM beleid in brede zin en de ontwikkeling van het leiderschap in de organisatie.

Nu KVK transformeert naar een agile werkende digitale organisatie die sterk inspeelt op de behoeften van de klant, ben jij in staat om te doorzien welk effect dat voor medewerkers en de organisatie heeft. Verder ontwikkel je beleid om daar pro-actief op in te spelen. Je bent een samenwerker pur sang die met het management tot de gewenste resultaten komt. Je weet in een krappe arbeidsmarkt het juiste talent op te sporen en je hebt een realistische visie op de juiste in-, door- en uitstroom in een organisatie op basis van strategische personeelsplanning.
Door je inzicht in behoeften van organisatie en medewerkers en je goede relatie met stakeholders zoals Vakbonden en OR weet je bruggen te slaan, risico’s te onderkennen en daarop tijdig in te spelen. Je bent sterk in het scheppen van een veilige cultuur, waarin professioneel en effectief gedrag tot bloei kan komen. Je weet effectief om te gaan met verschillen tussen groepen medewerkers en gedrag te bevorderen waarin verantwoordelijkheid nemen, aanspreken, samenwerking en betrouwbaarheid kenmerkend zijn.
Je schakelt op een natuurlijke wijze tussen strategisch, tactische en operationeel niveau en je bent sterk in het neerzetten van een visie en beleid, Maar evenzo goed in het vertalen naar de uitvoering, het managen daarvan en het boeken van resultaten.

Wat ga je doen?
Je geeft dagelijks leiding aan een HRM afdeling die bestaat uit de teams Business partners, Beleidsadviseurs, Recruitment en Services (totaal zo’n 34 fte) en brengt deze op een hoger niveau. De afdeling zet de eerste stappen richtring een volwassen HR dienstverleningsmodel en werkt sinds twee jaar op een Agile werkwijze en moet zich in beide verder ontwikkelen. Als Manager HRM ben je primair verantwoordelijk voor het verdere professionalisering van de afdeling. Daarbij hoort het verder implementeren van het HR dienstverleningsmodel, het fundament van de afdeling, en de optimalisatie van taken, management informatie, digitalisering van werkprocessen en werkwijze.
Als onderdeel van de Agile transformatie integreer je het Agile Center of Excellence binnen HRM en geef je leiding aan de Agile Coaches.
De transformatie van KVK maakt het noodzakelijk dat HRM de organisatie optimaal ondersteunt en faciliteert in het ontwikkelen naar een digitale, agile werkende klantgerichte organisatie met een effectieve professionele cultuur. Je ontwikkelt employability en dus blijvende inzetbaarheid binnen of buiten de organisatie tot de norm in het denken van medewerkers. Je zet KVK effectief op de kaart op de arbeidsmarkt voor “digital” personeel. Jij weet wat belangrijk is in leiderschap en vertaald dit naar leiderschapsontwikkeling van het management.

Daarnaast beschik je o.a. over:
• Een afgeronde universitaire opleiding;
• Aantoonbare ervaring met het aansturen van een HRM afdeling bij organisaties met meer dan 1500 werknemers;
• Aantoonbare ervaring met werven, ontwikkelen en vasthouden binnen organisaties waar in meerderheid digitale professionals werkzaam zijn;
• Aantoonbare ervaring met strategische beleidsadvisering op HRM terrein, met strategische personeelsplanning en inzet van mobiliteit als instrument;
• Aantoonbare ervaring met transformatie en change van organisaties (heeft digital/agile transformaties doorgevoerd);
• Heeft inzicht in de gehele scope van HR (instroom, doorstroom en uitstroom);
• Inzicht in efficiënte besluitvormings- en werkprocessen binnen organisaties;
• Vaardigheid in het opstellen van beleidsadviezen, redigeren van teksten en vormgeven van adequate communicatie;
• Een sterke leider die mensen kan mobiliseren op een positieve manier;
• Kan agile denken en werken;
• Kenner van de politieke, ambtelijke wereld en heeft daar affiniteit mee;
• Goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en effectieve werkrelaties (complexe stakeholder management ervaring;
• Een integere benadering van vraagstukken, heeft gevoel voor sociale en psychologische veiligheid;
• Kennis van relevante regelgeving.

Je herkent je in de volgende persoonlijkheidskenmerken:
• Communicatief zeer vaardig in begrijpelijke taal op elk niveau;
• Empathisch, respectvol, integer, betrouwbaar, benaderbaar/toegankelijk, oog en oor voor de belangen van anderen, netwerker;
• Enthousiasmerend, inspirerend, innovatief, faciliterend, humor, creatief op vorm en inhoud;
• Stabiele persoonlijkheid, consistent in houding en gedrag;
• Natuurlijke autoriteit die groepen kan beïnvloeden in complexe en/of gevoelige processen;
• Straalt kracht en betrouwbaarheid uit.

Functie-omschrijving

Samenwerken
Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.

Communiceren
Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.

Overtuigingskracht
Is in staat draagkracht te creëren en weet anderen ertoe te brengen een standpunt, idee, advies of plan te accepteren en/of over te nemen.

Resultaatgericht
De kandidaat werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren.

Verantwoordelijkheid nemen
De kandidaat heeft plichtbesef en voelt zich er verantwoordelijk voor dat het afgeleverde werk of een beslissing aan bepaalde eisen voldoet. Daarnaast is hij/zij aanspreekbaar op resultaten van afgesproken acties.
In het kort
  • Standplaats Utrecht
  • Werkweek 40 uur
  • Referentie 510
  • Startdatum 8 februari 2021
  • Einddatum 1 juli 2021
  • Aantal FTE 1 FTE
  • Gepubliceerd 18 januari 2021