Microsoft Security / Defender (ATP) Specialist

Binnen de Kamer van Koophandel is een programma gestart om security naar een nog hoger niveau te brengen. Daarbij zijn een twintigtal deelgebieden onderkend, welke in een projectvorm worden opgepakt. Om na oplevering te worden overgedragen aan reguliere beheerteam en/of het Security Operations Center.

Eén van deze projecten behelst het verder uitbouwen en borgen van de Microsoft Defender Suite binnen de Kamer van Koophandel. Wij zijn op zoek naar een kandidaat welke de brug slaat tussen de Microsoft Cloud en security. Een professional die aan beide kanten van de brug kennis, kunde, certificeringen en ervaring meeneemt.

De Microsoft Security / Microsoft Defender (ATP) specialist implementeert het aangescherpte Cloud security ontwerp binnen de Microsoft Defender suite. Belangrijk onderdeel hiervan is het inrichten van verschillende (security) dashboard voor het SOC en beheerteams, om zodoende (nog meer) security use cases te implementeren. Aantoonbare certificering en ervaring van de Microsoft Defender suite is uiteraard een must.

De kandidaat actualiseert het bestaande Microsoft Cloud model en neemt hierbij ook de nieuwe mogelijkheden van het Microsoft platform mee in het ontwerp. De kandidaat stemt het geactualiseerde Microsoft Cloud model inhoudelijk af met de diverse stakeholders. Om vervolgens, op een Agile manier, zorg te dragen voor de succesvolle implementatie van het Microsoft Cloud model welke o.a. diverse beheerdashboards als resultaat hebben. Verder zorgt de kandidaat ervoor dat de benodigde kennis overgedragen en geborgd wordt bij diverse KVK beheerders.

Functie-omschrijving

Kwaliteitsgerichtheid
Hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk.

Verantwoordelijkheid nemen

Heeft plichtbesef en voelt zich er verantwoordelijk voor dat het afgeleverde werk of een beslissing aan bepaalde eisen voldoet. Is aanspreekbaar op resultaten van afgesproken acties.

Analytisch vermogen
Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.

Communiceren
Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.

Samenwerken
Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.

De competenties worden tijdens het interview getoetst.
In het kort
  • Standplaats Utrecht
  • Werkweek 40 uur
  • Referentie 499
  • Startdatum 18 januari 2021
  • Einddatum 1 oktober 2021
  • Aantal FTE 1 FTE
  • Gepubliceerd 14 december 2020