Projectmanager/Epic Owner Digitalisering

Ondernemen is kansen benutten, risico's nemen, klanten vinden en behouden. De Kamer van Koophandel geeft ondernemers zinvolle informatie die het leven makkelijker maakt. Met toegang tot het Handelsregister en onze data, kennis en netwerken. De KVK is bezig met een grote digitale transformatie. Als Projectmanager Digitalisering realiseer je werkstromen binnen digitaliseringslagen van de Backoffice, zijnde: door ontwikkelen van dienstverlening voor online muteren, Straight Through Processing van data rondom opgaven en het verhogen van de efficieny van de werkprocessen in de afdeling Centrale Productie en Backoffice.

De Projectmanager zorgt ervoor dat binnen en tussen de genoemde Werkstromen nieuwe bedrijfsprocessen End-To-End worden vorm gegeven, worden gebouwd en worden ingevoerd. De nieuwe processen zijn gericht op verhoging van de Klantwaarde en een kosteneffectieve Uitvoering. De End-To-End processen omvatten de "Klant Reis", de "Medewerker Reis" en de "Data Reis". Het waar mogelijk digitaliseren van deze processen moet leiden tot een effectieve Klant Reis en procesverbeteringen, kostprijsverlaging en kwaliteitsstijging in de Uitvoering.

De Projectmanager stelt een veranderplan en visie op digitalisering op (met o.a. een roadmap) en presenteert dit plan naar interne stakeholders en medewerkers. Kritische afhankelijkheden worden in kaart gebracht en worden adequaat gemanaged en afgestemd met stakeholders. Binnen de KVK werken we op een Agile manier. Dit betekent dat de Projectmanager een groot deel van werkzaamheden zal verrichten vanuit de rol van Epic Owner. De projectmanager schrijft epics, stemt de inhoud ervan af met interne (en soms externe) stakeholders, en draagt zorg voor het procesverloop van de epic van begin tot eind. In de rol van epic owner vertegenwoordig je de manager Backoffice en Centrale Productie als gedelegeerd opdrachtgever. In deze rol fungeer je ook als adviseur aan de manager van de afdeling en denk je gevraagd en ongevraagd mee over vragen rondom digitalisering.

De Projectmanager rol is een senior rol en vraagt (i) aantoonbare werkervaring binnen de publieke sector, (ii) ervaring met vraagstukken over digitalisering, (iii) ervaring met digitale dienstverlening aangevuld met een duidelijke visie op doorontwikkeling van deze digitale dienstverlening en (iv) ervaring met het doorvoeren van procesverbeteringen in Uitvoeringsorganisaties, o.a. door de inzet van digitale middelen, werkstroom optimalisatie en Lean. De KVK is continu in beweging, hectische situaties ga jij niet uit de weg. Je houdt overzicht en brengt structuur aan. Je geeft richting én werkt goed samen op verschillende niveaus zowel binnen de KVK als met de stakeholders. Hoofd- en bijzaken kun je, in het belang van executie van het programma, goed scheiden.

De Projectmanager bezit de vaardigheid om een organisatie voor te bereiden op en te begeleiden tijdens complexe implementaties en transformaties waarbij diverse afdelingen en uitvoeringorganisaties met verschillende (en soms tegenstrijdige) belangen moeten samenwerken. Daarnaast is ervaring met Agile werken een must.

Functie-omschrijving

Analytisch vermogen
Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.

Onafhankelijkheid
Is authentiek in gedrag, durft eigen standpunten tegenover anderen te handhaven en te verdedigen.

Organisatiesensitiviteit
Heeft inzicht in en is alert op (in)formele verhoudingen, posities en belangentegenstellingen binnen en buiten (de) organisatie(s) en kan daar adequaat op inspelen.

Overtuigingskracht
Is in staat draagkracht te creëren en weet anderen ertoe te brengen een standpunt, idee, advies of plan te accepteren en/of over te nemen.

Sturend vermogen
Is in staat om richting en sturing te geven aan een of meerdere medewerkers om de afdelingsdoelen te realiseren.

De competenties worden getoetst tijdens het interview.
In het kort
  • Standplaats Utrecht
  • Werkweek 40 uur
  • Referentie 494
  • Startdatum 1 januari 2021
  • Einddatum 1 januari 2022
  • Aantal FTE 1 FTE
  • Gepubliceerd 4 december 2020