Security Analist

De Security Analist maakt deel uit van het Security Operations Center (SOC). Hij/zij voert reguliere monitoring uit op security events. Na analyse en registratie, voert de SOC analist de regie over het oplossen van het security event in samenspraak met de diverse oplosgroepen binnen KVK.

De IT Security Analist:
• Voert reguliere monitoring uit en analyseert security-incidenten volgens afgesproken kaders;
• Stemt af met de diverse oplosgroepen en neemt de regie bij het tijdig oplossen van security incidenten;
• Voert periodiek kwetsbaarheden onderzoek uit naar bedreigingen volgens afgesproken kaders en indien nodig n.a.v. penetratietesten;
• Voert periodieke rapportages uit over de operationele security resultaten en draagt zorg voor de verbeter activiteiten;
• Analyseert en onderzoekt vraagstukken op het gebied van IT-security;
• Voert periodieke beoordelingsanalyse uit op de geleverde producten en diensten;
• Stelt risicoclassificaties op binnen verschillende IT-security gebieden;
• Geeft gevraagd en ongevraagd adviezen over IT-security vraagstukken.

Functie-omschrijving

Kwaliteitsgerichtheid
Hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk.

Verantwoordelijkheid nemen

Heeft plichtbesef en voelt zich er verantwoordelijk voor dat het afgeleverde werk of een beslissing aan bepaalde eisen voldoet. Is aanspreekbaar op resultaten van afgesproken acties.

Analytisch vermogen
Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.

Communiceren
Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.

Samenwerken
Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.

De competenties worden tijdens het interview getoetst.
In het kort
  • Standplaats Woerden
  • Werkweek 40 uur
  • Referentie 479
  • Startdatum 1 januari 2021
  • Einddatum 1 januari 2022
  • Aantal FTE 1 FTE
  • Gepubliceerd 30 november 2020