Security Awareness Specialist

Binnen de Kamer van Koophandel wordt er veel aandacht besteed aan security awareness. Onder andere via een trainingsprogramma die door alle medewerkers doorlopen moet worden. Tevens wordt elke maand een presentatie gegeven over een specifiek onderwerp rond 'security'. We willen deze informatie versterken en verfijnen en voor de diverse teams meer toepasbaar maken.

Wij zijn op zoek naar een Security awareness specialist welke kennis, kunde en veel praktische praktijkervaring meebrengt rondom het uitdragen van het nut en noodzaak van security. En die samen met de (gebruikers)teams, Informatiebeveiligings Coördinator (IBC-er) en de Security Officers (SO's) , zoekt naar mogelijkheden om security niet een verplicht nummer te laten zijn, maar een continue proces welke onderdeel is van de dagelijkse werkzaamheden.

De Security Awareness Specialist draagt zorg het opstellen dan wel inkopen van de content t.b.v. awareness binnen KVK. Dit op basis van het door KVK aangeleverde awareness verbeterplan. De content wordt in samenspraak met de IBC-er, de SO's, het Security Operations Center en de Communicatie afdeling samengesteld. Uiteraard zorgt de kandidaat ervoor dat de content beschikbaar komt voor de beoogde doelgroepen en doet aan de begeleiding van deze doelgroepen "Security First" cultuurverandering daadwerkelijk waar te maken. Naast het “brengen” van de content is de kandidaat als geen ander in staat om ook de awareness behoeftes van de doelgroepen op te halen, samen met KVK te vertalen naar een aangescherpt awareness verbeterplan en om te zetten naar nieuwe awareness acties.

De kandidaat implementeert het awareness verbeterplan. En zorgt voor de benodigde content (inkopen dan wel zelf genereren), het inspireren van de diverse doelgroepteams (brengen én halen van informatie) en het bijsturen op basis van de gemeten resultaten.

Functie-omschrijving

Kwaliteitsgerichtheid
Hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk.

Verantwoordelijkheid nemen

Heeft plichtbesef en voelt zich er verantwoordelijk voor dat het afgeleverde werk of een beslissing aan bepaalde eisen voldoet. Is aanspreekbaar op resultaten van afgesproken acties.

Analytisch vermogen
Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.

Communiceren
Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.

Samenwerken
Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.

De competenties worden tijdens het interview getoetst.
In het kort
  • Standplaats Utrecht
  • Werkweek 40 uur
  • Referentie 497
  • Startdatum 1 februari 2021
  • Einddatum 1 oktober 2021
  • Aantal FTE 1 FTE
  • Gepubliceerd 14 december 2020