Senior content coördinator SDG

Digitaal Ondernemersplein (DOP) is op zoek naar een Coördinator informatie decentrale overheden SDG. Digitaal Ondernemersplein is onderdeel van de afdeling Online van KVK en een uniek samenwerkingsverband van overheidsorganisaties. Om het leven van ondernemers zo makkelijk mogelijk te maken kunnen ze terecht op Ondernemersplein.kvk.nl en op Business.gov.nl (buitenlandse ondernemers) voor de relevante en gebundelde informatie van de (semi)overheid. Ook bieden we content aan partnerwebsites via onze open data API. Zo krijgen ondernemers antwoord op vragen over o.a. personeel, export, starten, wetten, regels en financiering.

Eén digitale toegangspoort voor EU-burgers, ongeacht in welk land je bent: dat is Single Digital Gateway (SDG), een verordening vanuit de EU. De SDG  onderscheidt 3 soorten content: algemene informatie over producten en diensten van de (decentrale) overheid, de procedures die een inwoner van de EU moet volgen om een product of dienst te verkrijgen en informatie over diensten die burgers en ondernemers hierbij kunnen ondersteunen. Om dit te verwezenlijken is een grote rol weggelegd voor twee nationale portalen: rijksoverheid.nl/government.nl én ondernemersplein.kvk.nl/business.gov.nl. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft KVK gevraagd invulling te geven aan de Europese SDG Verordening met een aantal aspecten, waaronder het maken van een plan van aanpak voor decentrale overheidsinformatie (primair verantwoordelijk zijn gemeenten, waterschappen en provincies) en het voorbereiden van de koppeling met DOP. Zo gaat onder andere Engelstalige informatie van decentrale overheden centraal ontsloten worden op de nationale portalen.

Als Senior contentcoördinator SDG waak je over de verschillende kanalen (Engels en Nederlands) heen over de kwaliteit van de content van de centrale en decentrale overheden. Hierbij gaat het om analyseren en coordineren van (nieuwe of aangepaste) teksten over producten, procedures en assistentiediensten waar nog geen informatie over is. Hierbij ligt de nadruk niet op schrijfwerk, maar op alles er om heen zoals het analyseren, monitoren en controleren. Je stemt hierbij af met Dienst Publiek en Communicatie (DPC), partnerredactie DOP, Antwoord voor Bedrijven (AvB) en uitvoeringsinstanties aan de hand van een redactiemodel en de klantreis. DOP is geen content-eigenaar, er zal dan ook veel inspanning nodig zijn op de samenwerking met uitvoerende organisaties. Ook zal de controle op de kwaliteiteisen van de SDG (o.a. vertaling, gebruiksvriendelijkheid en actualiteit van de content) moeten worden vormgegeven. Tot slot optimaliseer je de klantreis, we doen het immers voor de ondernemer.

Je houdt je primair bezig met de compliance van de samenvattende informatie van decentrale overheden samen met Antwoord voor Bedrijven en uitvoeringsinstanties, maar start ook met (voorbereiding) compliance t.a.v. informatie decentrale overheden met de Coördinator informatie decentrale overheden SDG. Dit laatste door het realiseren van samenvattende teksten voor ondernemersproducten decentrale overheden, zowel in de Nederlandse als de Engelse taal. Dit doe je samen met o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO) en Unie van Waterschappen (UvW). 

Je werkt enerzijds samen met het projectteam SDG (projectleider, coördinator informatie decentrale overheden, data & marketing specialist en full-stack developer) en anderzijds werk je nauw samen met de Nederlandse en Engelse redactie van Digitaal Ondernemersplein. Daarnaast werk je zoals eerder genoemd nauw samen met stakeholders als DPC en AvB/RVO. Binnen het projectteam rapporteer je aan de Projectleider. Van de Senior content coördinator SDG wordt ook verwacht dat hij of zij expertise levert in werkgroepen en werkzaamheden aangaande de SDG vertegenwoordigt binnen Digitaal Ondernemersplein. Hij of zij is zelfstandig, maar ook een goede teamplayer en levert zijn of haar bijdrage pro-actief.Als Senior content coördinator SDG binnen het Digitaal Ondernemersplein kom je terecht in een dynamische omgeving waarbij de structuur, werkafspraken en processen continue in verandering zijn. Je maakt, publiceert en beheert content volgens kwaliteitseisen SDG en voorziet content van metadata. Je beoordeelt de kwaliteit en inhoud van de aangeleverde vertalingen. Je onderneemt zelf actie en wacht niet af. Je zoekt verbinding met andere teams, andere projecten, afdelingen en externe stakeholders. Je hebt kennis van overheidsvoorlichting en -communicatie. Je lees-, taal, spraak en schrijfvaardigheid is uitmuntend en je beheert de Engelse taal goed. Je bent in staat om vertalingen te kunnen controleren en inhoudelijke discussies en gesprekken te voeren in de Engelse taal. Je bent in staat inhoudelijk projecten toe te lichten en te adviseren over een te kiezen richting. Je bent iemand die doorpakt en zorgt dat KPI's en deadlines worden gehaald. Herken jij jezelf hierin? Dan is dit de opdracht voor jou! Deze uitvraag betreft een nadere uitvraag vanuit de DAS inhuur KVK voor een Senior content coördinator SDG t.b.v. KVK. Duur: geschat 1 jaar. Uren per week: 32 uur. Locatie: Rotterdam (vanaf 2021 Utrecht)

Functie-omschrijving

Communiceren
Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.

Creativiteit
Bekijkt situaties vanuit verschillende invalshoeken. Kan vaststaande interpretatiekaders loslaten, komt tot alternatieve, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën.

Kwaliteitsgericht
Hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk.

Deskundigheid
Het ontwikkelen van eigen kennis over het vakgebied en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.

Overzicht
Overziet de delen en het geheel van ontwikkelingen, vraagstukken, gegevens, opdrachten en projecten en begrijpt hoe deze elementen met elkaar samenhangen. Kan dit inzicht op effectieve manier vertalen naar handelen.

De competenties worden tijdens het interview getoetst.
In het kort
  • Standplaats Rotterdam
  • Werkweek 32 uur
  • Referentie 458
  • Startdatum 14 september 2020
  • Einddatum 14 september 2021
  • Aantal FTE 0,8 FTE
  • Gepubliceerd 25 augustus 2020