Senior Java Ontwikkelaar ODS

We zoeken een Senior Java Ontwikkelaar/DevOps engineer voor onze Online Registereren applicaties. De ontwikkelaar is gewend in een agile/devops omgeving met deadlines te werken. Hij heeft affiniteit voor met automatiseren van het build/ test en deployment proces. Heeft als Senior Developer plezier in het coachen van zijn twee collega ontwikkelaars binnen het team en bezit bewezen sociale skills en open karakter.

De Senior Java Ontwikkelaar is onder andere verantwoordelijk voor:

1. Onderzoekt samen met o.a. de informatieanalist de uit te voeren wijzigingen aan de applicatie.
2. Ontwikkelt nieuwe functionaliteit en draagt bij aan de uitrol van die functionaliteit in korte sprints.
3. Zelfstandig aanpassen van applicaties, unit testen en bijdragen aan geautomatiseerd testen.
4. Werkt nauw samen in een team van ontwikkelaars, analisten en testers.
5. Zoekt samenwerking met infrastructuur experts om het werk succesvol uit te voeren.
6. Onderzoekt applicatie issues en storingen en draagt bij tot de oplossing.
7. Ontwikkelen en toepassen van Continuous Integration builds and deployment pipelines.
8. Ontwikkelen en toepassen van Continuous Delivery, Agile development en DevOps.
9. Doet voorstellen ter verbetering en draagt ICT-oplossingen aan over ICT-vraagstukken.
10. De kandidaat zorgt voor goede en toegankelijke documentatie van de werkzaamheden en voor borging van de kennis bij de betrokken medewerkers.
11. Tijdens en uiterlijk voor beëindiging van de opdracht zorgt de kandidaat voor een gestructureerde overdracht van het opgeleverde werk.

Functie-omschrijving

Samenwerken
Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.

Communiceren
Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.

Overtuigingskracht
Is in staat draagkracht te creëren en weet anderen ertoe te brengen een standpunt, idee, advies of plan te accepteren en/of over te nemen.

Deskundigheid
Het ontwikkelen van eigen kennis over het vakgebied en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.

Nauwkeurigheid
Is nauwgezet in de uitvoering van de werkzaamheden binnen gestelde normen.

De competenties worden getoetst tijdens het interview.
In het kort
  • Standplaats Utrecht
  • Werkweek 40 uur
  • Referentie 505
  • Startdatum 4 februari 2021
  • Einddatum 1 februari 2022
  • Aantal FTE 1 FTE
  • Gepubliceerd 15 januari 2021