Senior Java Ontwikkelaar P2P

Wij zijn op zoek naar een Senior Java Ontwikkelaar voor onze Peer to Peer (P2P) applicaties. De ontwikkelaar is gewend in een agile omgeving met deadlines te werken.

De Senior Java Ontwikkelaar is verantwoordelijk voor:

1. Onderzoekt samen met o.a. de product owner de uit te voeren wijzigingen aan de oplossing.
2. Ontwikkelt nieuwe functionaliteit en draagt bij aan de uitrol van die functionaliteit in korte sprints.
3. Zelfstandig aanpassen van applicaties, unit testen en bijdragen aan geautomatiseerd testen.
4. Werkt nauw samen in een team van ontwikkelaars, analisten en testers.
5. Zoekt samenwerking met infrastructuur experts om het werk succesvol uit te voeren.
6. Onderzoekt applicatie issues en storingen en draagt bij tot de oplossing.
7. Ontwikkelen en toepassen van Continuous Integration builds and deployment pipelines.
8. De kandidaat zorgt voor goede en toegankelijke documentatie van de werkzaamheden en voor borging van de kennis bij de betrokken medewerkers.
9. Tijdens en uiterlijk voor beëindiging van de opdracht zorgt de kandidaat voor een gestructureerde overdracht van het opgeleverde werk.
10. In staat om business requirements te vertalen naar een technische architectuur en van architectuur naar user stories om er vervolgens een werkend product van te maken.
11. Kunnen opzetten van een Continuous Delivery pipeline oftewel een geautomatiseerde ontwikkelstraat.

Functie-omschrijving

Samenwerken
Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.

Communiceren
Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.

Overtuigingskracht
Is in staat draagkracht te creëren en weet anderen ertoe te brengen een standpunt, idee, advies of plan te accepteren en/of over te nemen.

Deskundigheid
Het ontwikkelen van eigen kennis over het vakgebied en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.

Nauwkeurigheid
Is nauwgezet in de uitvoering van de werkzaamheden binnen gestelde normen.

De competenties worden getoetst tijdens het interview.
In het kort
  • Standplaats Utrecht
  • Werkweek 40 uur
  • Referentie 501
  • Startdatum 1 februari 2021
  • Einddatum 1 februari 2022
  • Aantal FTE 1 FTE
  • Gepubliceerd 4 januari 2021