Senior Projectmanager Digitalisering Frontoffice

Ondernemen is kansen benutten, risico's nemen, klanten vinden en behouden. De Kamer van Koophandel geeft ondernemers zinvolle informatie die het leven makkelijker maakt. Met toegang tot het Handelsregister en onze data, kennis en netwerken. Hoe jij het ondernemers makkelijker maakt? De KVK is bezig met een grote Digitale en Agile transformatie. Als Projectmanager Online Registreren realiseer je werkstromen binnen digitalisering Frontoffice en Backoffice, zijnde (i) Online Registreren, (ii) Toetreden/Uittreden Functionaris en werk je mee aan de invoering van Agile werken.

De Project Manager zorgt ervoor dat binnen en tussen de genoemde Werkstromen nieuwe bedrijfsprocessen End-To-End worden vorm gegeven, worden gebouwd en worden ingevoerd. De nieuwe processen zijn gericht op verhoging van de Klantwaarde en een kosteneffectieve Uitvoering. De End-To-End processen omvatten de "Klant Reis", de "Medewerker Reis" en de "Data Reis". Het waar mogelijk digitaliseren van deze processen moet leiden tot een effectieve Klant Reis en procesverbeteringen, kostprijsverlaging en kwaliteitsstijging in de Uitvoering. De Project Manager stuurt op inhoud, mens en resultaat en is intensief betrokken bij vormgeving, realisatie en invoering. Kritische afhankelijkheden worden in kaart gebracht en worden adequaat gemanaged en afgestemd met stakeholders. Overall, zorgt de Project Manager voor een voorspelbare en beheersbare oplevering van processen en digitale ondersteuningsmiddelen en voor inbedding hiervan in de KVK Onlineomgeving (de "Klant Reis"), de Uitvoeringsorganisatie (de "Medewerker Reis") en in het ICT landschap (de "Data Reis").

De Project Manager rol is een senior rol en vraagt (i) aantoonbare werkervaring binnen de publieke sector, (ii) ervaring met integratie vraagstukken, (iii) ervaring met digitale dienstverlening aangevuld met een duidelijke visie op doorontwikkeling van deze digitale dienstverlening en (iv) ervaring met de implementatie van middelen t.b.v. online identificatie / legitimatie en (v) ervaring met het doorvoeren van procesverbeteringen in Uitvoeringsorganisaties, o.a. door de inzet van digitale middelen, werkstroom optimalisatie en Lean.

De Project Manager bezit de vaardigheid om een organisatie voor te bereiden op en te begeleiden tijdens complexe implementaties en transformaties waarbij diverse afdelingen en uitvoeringorganisaties met verschillende (en soms tegenstrijdige) belangen moeten samenwerken. Daarnaast is ervaring met Agile werken een must.

De KVK is continu in beweging, hectische situaties ga jij niet uit de weg. Je houdt overzicht en brengt structuur aan. Je geeft richting én werkt goed samen op verschillende niveaus zowel binnen de KVK als met de stakeholders. Hoofd- en bijzaken kun je, in het belang van executie van het programma, goed scheiden. Daarnaast beschik je over:

• afgeronde wo-opleiding;
• minimaal 10 jaar senior projectmanagement ervaring in een klantgerichte,(semi)publieke- en/of commerciële omgeving;
• bewezen trackrecord met omvangrijke, (bestuurlijk) complexe projecten en (publiek)stakeholdermanagement;
• bewezen successen in het realiseren van digitale transformaties;
• kennis van en ervaring met Agile werken;
• kennis van en ervaring met nieuwe trends en ontwikkelingen in de veranderende digitale wereld.

Functie-omschrijving

Analytisch vermogen
Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.

Onafhankelijkheid
Is authentiek in gedrag, durft eigen standpunten tegenover anderen te handhaven en te verdedigen.

Organisatiesensitiviteit
Heeft inzicht in en is alert op (in)formele verhoudingen, posities en belangentegenstellingen binnen en buiten (de) organisatie(s) en kan daar adequaat op inspelen.

Overtuigingskracht
Is in staat draagkracht te creëren en weet anderen ertoe te brengen een standpunt, idee, advies of plan te accepteren en/of over te nemen.

Sturend vermogen
Is in staat om richting en sturing te geven aan een of meerdere medewerkers om de afdelingsdoelen te realiseren.

De competenties worden getoetst tijdens het interview.
In het kort
  • Standplaats Utrecht
  • Werkweek 40 uur
  • Referentie 508
  • Startdatum 1 maart 2021
  • Einddatum 1 maart 2022
  • Aantal FTE 1 FTE
  • Gepubliceerd 25 januari 2021