Tester UBO

De Kamer van Koophandel is een moderne publieke dienstverlener die haar data, kennis en adviesdiensten zoveel mogelijk online beschikbaar stelt. We helpen ondernemers starten, innoveren en ondernemen, in binnen- en buitenland. Wij doen ons werk waar de overheid een rol heeft, maar laten zoveel mogelijk over aan de markt zelf. Een moderne ICT-afdeling helpt de organisatie om hierin succesvol te zijn. Je gaat als Tester deel uitmaken van een scrumteam waarbinnen er behoefte is aan een senior tester met ervaring in testautomatisering. Dit scrumteam werkt aan het nieuwe UBO register. Een UBO is een 'Ultimate Beneficial Owner' of uiteindelijk belanghebbende. De definitie van UBO is met de wetswijziging van 1 januari 2013 opnieuw vastgesteld. Sindsdien valt ook de natuurlijke persoon die begunstigde is van 25 procent of meer van het vermogen van een cliënt of trust onder de werking van de Wwft. De instelling is verplicht om de identiteit van de UBO vast te stellen.

De belangrijkste taken zijn:
- Het op basis van functionele documentatie identificeren en plannen van uit te voeren tests
- Het uitvoeren van de geïdentificeerde tests
- Rapporteren over testresultaten in de vorm van risico’s
- Reviewen van specificaties
- Implementatie, onderhoud en uitbreiding van geautomatiseerde regressietesten in fitnesse met selenium webdriver
- Op basis van bestaande testsets een analyse maken, de testsets beoordelen en verbeteren

Functie-omschrijving

Communiceren
Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.

Onafhankelijkheid
Is authentiek in gedrag, durft eigen standpunten tegenover anderen te handhaven en te verdedigen.

Overtuigingskracht
Is in staat draagkracht te creëren en weet anderen ertoe te brengen een standpunt, idee, advies of plan te accepteren en/of over te nemen.

Initiatief
Reageert proactief door zaken in gang te zetten.

Samenwerken
Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.

De competenties worden tijdens het interview getoetst. 
In het kort
  • Standplaats Utrecht
  • Werkweek 40 uur
  • Referentie 466
  • Startdatum 2 november 2020
  • Einddatum 2 november 2021
  • Aantal FTE 1 FTE
  • Gepubliceerd 9 oktober 2020