'JongKVK legt verbinding met de wereld buiten KVK'

Yanyan Vos-Au (bestuurslid) en Pascal Folkersma (lid)

Toen Martijn Lentz in de laatste module van het KVK-toptalentenprogramma zijn eigen opdracht mocht bedenken, twijfelde hij geen moment: een jongvereniging oprichten om jonge collega’s aan elkaar te verbinden. Nu, vijf jaar later, is de groep uitgegroeid tot ruim 600 leden. Waar staat JongKVK voor en hoe belangrijk is het voor medewerkers van KVK? Yanyan Vos-Au (31 jaar, bestuurslid) en Pascal Folkersma (28 jaar, lid) leggen uit: “Je ziet echt goede dingen ontstaan uit initiatieven zoals JongKVK, zowel professioneel als persoonlijk.”

Wat is het doel van JongKVK?

Yanyan: “Al onze activiteiten komen voort uit een aantal speerpunten. Naast gezelligheid willen we jonge collega’s een warm welkom bieden door ze bij de onboarding al te vertellen over onze activiteiten. Daarnaast streven we ernaar de professionele en persoonlijke ontwikkeling te stimuleren door bijvoorbeeld workshops en powerlunches te organiseren. De RvB kwartaallunch biedt leden vooral de gelegenheid om op een laagdrempelige manier input te geven aan de Raad van Bestuur.

We leggen verbinding met de wereld buiten KVK, om te leren en elkaar te inspireren. We bouwen onder andere aan een samenwerking met JongE&L (de jongvereniging die onder de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid vallen) en andere jongverenigingen binnen de Rijksoverheid. Kortom: JongKVK staat voor samenwerking, verbinding en beweging voor jonge collega’s, met effect op heel KVK.”

Je leert op een laagdrempelige manier collega’s van andere afdelingen kennen waar je niet zo gauw in contact mee zou komen.

Hoe zijn jullie bij JongKVK terecht gekomen?

Pascal: ”De gemiddelde leeftijd in mijn team is iets hoger en ik had behoefte om met collega’s van mijn leeftijd in contact te komen. Ik ontving al de uitnodigingen voor de maandelijkse lunch bij JongKVK, maar deze keer besloot ik ook echt te gaan. Ik vond het nog best spannend, omdat ik niemand kende. Maar iedereen was heel open en je leert in korte tijd veel collega’s kennen. JongKVK is echt een soort open platform om jezelf te introduceren aan een nieuwe groep.”

Yanyan: “Dat herken ik wel. Tijdens een “speeddate” kon ik op een laagdrempelige manier kennis maken met collega’s. We zaten in duo’s aan tafel waar verschillende spelletjes, zoals Scrabble, gespeeld werden. Tegen de tijd dat de borrel begon, was alle spanning weg.”

Hoe belangrijk is JongKVK voor jou?

Pascal: “JongKVK is voor mij toch belangrijker dan ik voorheen verwachtte. Ik heb ontzettend leuke directe collega’s en we hebben veel lol samen, maar met de leden van JongKVK is het toch anders. De gesprekken, de gezelligheid en sommige leden zie ik ook buiten werk voor leuke uitjes. Ik vind het jammer dat ik niet eerder een keer langs ben gekomen en zou dit echt missen als het er niet meer is.”
Yanyan: “Ook voor de uitvoering van je werk is JongKVK belangrijk. Je leert op een laagdrempelige manier collega’s van andere afdelingen kennen waar je niet zo gauw in contact mee zou komen. Mocht je elkaar dan een keer voor werk nodig hebben, weet je elkaar makkelijker te vinden.”
Pascal: “Sterker nog. Teamgenoten hebben over het algemeen dezelfde kijk op zaken. Door collega’s van ander teams te spreken, krijg je een veel breder beeld van situaties die spelen. Qua kennis helpt het dus ook heel veel. Je bubbel van kennis wordt groter.”