Strategie & Juridische Zaken

Wat ga je doen op de afdeling?

De afdeling Strategie & Juridische Zaken (SJZ) ondersteunt de Raad van Bestuur (RvB) en het management met juridisch en strategisch beleid. Wij richten ons enerzijds op de zaken die voorafgaan aan of voortvloeien uit onze wettelijke taken en relevante wetgeving. Anderzijds vertalen we kansen naar nieuwe taken, die passen bij huidige of nieuw te formuleren wettelijke taken.

De uitdagingen

Goed op de hoogte blijven van wat er binnen en buiten KVK speelt, is de grootste uitdaging op de afdeling SJZ. Hierbij is het belangrijk om zicht te hebben op nieuwe of gewijzigde relevante wet- en regelgeving, maar ook de impact die het heeft op de organisatie. Op deze manier kunnen de beïnvloedingslijnen en invulling vanuit de organisatie hierop worden afgestemd.

Hoe we werken

De organisatie bestaat uit verschillende Groups met ieder een eigen focus. SJZ is een stafafdeling die ondersteunend is aan de Groups. Dit betekent dat de afdeling SJZ wordt ingeschakeld door Groups voor juridisch advies bij bijvoorbeeld projecten, samenwerkingen, contracten of vragen over het Handelsregister. Daarnaast houden onze juridisch adviseurs zich bezig met juridische procedures, zoals het behandelen van bezwaar- en beroepschriften.

Met het oog op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen onderhouden wij daarnaast contact met belangrijke externe stakeholders, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens, het Ministerie van Economische Zaken en de Rechtspraak. Bij publicatie van kamerbrieven zorgen onze relatiemanagers voor een analyse op strategische punten vanuit een departement en vertaalt deze naar kansen en risico’s voor KVK.

De Agile methode bepaalt onze aanpak. De lijnen zijn kort en er heerst een cultuur van elkaar scherphouden met respect voor elkaars mening.


  Ervaringen van collega's

  Waar kom je te werken?

  De afdeling Strategie & Juridische Zaken bestaat uit ongeveer 80 medewerkers onderverdeeld in de volgende teams:

  • Publiek
  • Beleid
  • Juridische Zaken
  • Innovatielab
  Binnen de afdeling SJZ werken collega’s met allerlei verschillende disciplines met elkaar samen. Er werken zowel zeer ervaren medewerkers met veel achtergrondkennis over de openbare registers die KVK beheert als jonge ambitieuze starters. Werken bij SJZ is daarom nooit saai. Ook hebben we jaarlijks teamuitjes en er zijn altijd collega’s te vinden die zin hebben in gezellige borrel.

    Uitgelichte vacatures

    Meer informatie?