Dit is KVK

Houvast voor ondernemers

Wij bieden informatie, voorlichting en ondersteuning aan ondernemers bij de belangrijke thema's op ondernemersgebied. Onze wettelijke taken zijn gericht op het registreren, informeren en adviseren van ondernemers.

Onze missie

Wij streven naar een KVK, dat door Nederland wordt ervaren als onmisbaar voor veilig én verantwoord zakendoen in Nederland. Op veilige en verantwoorde manier zijn wij houder van registerfuncties, vertaler van registerdata, wegwijzer in complexe wet- en regelgeving, een onafhankelijke betrouwbare informatiebron en een samenwerkingspartner in het economische ecosysteem en infrastructuur van (ondernemend) Nederland.

Unieke organisatie met ambities en uitdagingen

Als zelfstandig bestuursorgaan (Zbo) hebben wij de opdracht om maatschappelijke meerwaarde te creëren voor Nederland. In ons denken en handelen staat het werken vanuit publieke waarden centraal. ​Dat doen wij alert, betrouwbaar en betekenisvol. We sturen de organisatie op een verantwoorde balans tussen de belangen van de klant (en stakeholders), de medewerker, de opdrachtgever en de organisatie gericht op eigentijdse en duurzame dienstverlening en bedrijfsvoering. Verdere stappen in digitalisering bij KVK zijn daarbij randvoorwaarden.

Aantrekkelijke voorwaarden

Onze medewerkers zijn de basis van het volbrengen van onze missie. Daarom zorgen we bij KVK goed voor je. Naast een uitstekend salaris ontvang je bij ons een individueel keuzebudget bestaand uit geld en tijd. Je krijgt voldoende tijd om bij te komen van het betekenisvolle werk dat je verricht in de vorm van vakantie- en ADV-dagen. Verder investeren wij in jouw persoonlijke ontwikkeling en bieden we mogelijkheden om door te groeien.