Bij KVK is iedereen welkom

Wij geloven in een diverse en inclusieve organisatiecultuur

KVK biedt houvast en kennis aan álle ondernemers. Daarin kunnen we alleen slagen als ook alle mensen zich welkom voelen bij KVK. We bouwen aan een organisatiecultuur waarin iedereen diens talenten kan ontwikkelen, zichzelf mag zijn, zich welkom voelt. Daardoor kunnen we de ondernemers van Nederland nog beter helpen.

KVK inclusief: van diversiteit naar inclusiviteit

Sinds 2015 bestaat het programma ‘KVK Inclusief’: op basis van gelijke kansen bouwen aan diverse teams waarbinnen collega’s zichtbaar en onzichtbaar van elkaar verschillen. We worden samen bewuster van diversiteit en inclusie door het organiseren van masterclasses, dialoogsessies en stilstaan bij verschillende feest- en gedenkdagen. Samen met onze interne werknemersnetwerken JongKVK, Burgers van de Wereld en ProudKVK creëren we een inclusieve organisatiecultuur.

Een fijne werkomgeving voor iedereen

Wij werken hard aan een werkplek waar iedereen zich gewaardeerd en gezien voelt. Waar we verschillen en overeenkomsten omarmen, delen en vieren. Waar iedereen zich betrokken, gewaardeerd en veilig voelt – niet ondanks, maar juist dankzij de verschillen. Een cultuur die toegankelijk is voor iedereen en waarin iedereen – ongeacht leeftijd, gender, cultuur-etniciteit, (arbeids)beperking, LGBTQ+, religie of iets anders – de vrijheid en veiligheid ervaart om mee te doen.

Ervaringen van collega's

Werken met een arbeidsbeperking

We willen dat jij jouw kwaliteiten zo goed mogelijk tot uiting kunt laten komen; ook als je een beperking ervaart of lang uit het arbeidsproces bent geweest. Daarom bieden we ondersteuning vanuit ons Team Inclusief. Samen bekijken we wat nodig is: begeleiding van een interne jobcoach, aanpassingen in de functie of in de werkplek. In goed overleg is er veel mogelijk.

Actuele vacatures

Vragen over KVK inclusief?